Skip to main content

Jeg arbejder ud fra de pædagogiske læreplaner, som er:

Barnets alsidige personlige udvikling. Jeg kan lære at:

* Fortælle om mine følelser og meninger
* Bede om hjælp til svære ting
* Lege alene
* Vente til det bliver min tur
* Blive dygtigere til det jeg er god til
* Blive bedre til det jeg ikke er så god til

Jeg kan øve mig med:

* De andre børn i dagplejen
* Min dagplejer
* Mig selv

Jeg kan øve mig ved at:

* Lege med de andre børn
* Være på tur
* Være i legestue

Sociale kompetencer. Jeg kan lære at:                                   


* Være sammen med andre børn
* Lege i små og store grupper
* Være med til og bestemme, hvad vi skal lave                   
* Vente på tur                                                                    
* Dele legesager med de andre børn i gruppen                     
* Være en god ven

Jeg kan øve mig med:

* De andre børn i dagplejen
* Min dagplejer

Jeg kan øve mig ved at:

* Lytte til de andre
* Hjælpe de andre børn
* Finde på sjove ting, vi kan lave sammen
* Trøste, når et andet barn er ked af det

Sproglige kompentencer. Jeg kan lære at:

* Sætte ord på mine tanker, følelser, oplevelser og handlinger
* Blive god til at tale og fortælle* Bruge mit kropssprog

Jeg kan øve mig med:

* De andre børn i dagplejen
* Min dagplejer

* Mig selv

Jeg kan øve mig ved at:

* Snakke med de andre børn
* Fortælle hvad jeg oplever
* Høre historier
* Sige rim og remser
* Synge

Krop og bevægelse. Jeg kan lære at:

* Kende min krop
* Opleve glæde ved og bevæge mig
* Spise sundt
* Bevæge mig, på alle mulige måder

Jeg kan øve mig med:

* De andre børn i dagplejen
* Min dagplejer
* Mig selv

Jeg kan øve mig ved at:

* Kravle, gå, trille, hoppe og løbe
* Spise sund mad
* Bruge min krop

Naturen og naturfænomener. Jeg kan lære at:

* Være god ved dyr og planter
* Kende forskel på årstiderne
* Lege ude i naturen
* Kende forskel på dyr og planter

Jeg kan øve mig med:

* De andre børn i dagplejen
* Min dagplejer
* Mig selv

Jeg kan øve mig ved at:

* Undersøge smådyr
* Fodre fugle, fisk og andre dyr
* Lytte til lydene i naturen*
* Opdage regn, sne og sol
* Mærke kulde og varme i luften

Kulturelle udtryksformer og værdier. Jeg kan lære at:

* Tegne, male og lave skulpturer
* Synge, spille og lytte til musik* Lege sanglege
* Kende mønstre, figurer, former og farver
* Få kendskab til noget om traditioner og højtider

Jeg kan øve mig med:

* De andre børn i dagplejen
* Min dagplejer
* Mig selv

Jeg kan øve mig ved at:

* Tegne og male
* Høre eventyr
* Lege sanglege
* Synge og lave musik
* Lytte og danse til musik